Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 29915


Općenita propisana informacija

ILIRIJA d.d. dostavlja poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 24.05.2019.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Čakovečki mlinovi - Obavijest o predstojećim strateškim aktivnostima

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Društvo Zagrebačka burza d.d. na upit vezano za promjenu cijene, dostavilo je sljedeći odgovor: "društvu Zagrebačka burza d.d. (dalje u tekstu: Društvo) kao izdavatelju nisu poznate nove okolnosti ili materijalne činjenice koje utječu ili bi mogle direktno utjecati na cijenu dionica Društva, a koje ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi."

Općenita propisana informacija

MEDIKA, d.d. dostavlja ispravak poziva na Glavnu skupštinu koja će se održati 21.05.2019.

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Općenita propisana informacija

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument