Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 38062


19.06.2024. 14:02 – Obavijest o skupštini

19.06.2024. 13:58 – Obavijest o skupštini

19.06.2024. 13:00 – Obavijest o skupštini

19.06.2024. 12:34 – Obavijest o skupštini

19.06.2024. 12:19 – Obavijest o skupštini

19.06.2024. 11:47 – Obavijest o skupštini

19.06.2024. 11:33 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

19.06.2024. 11:00 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

18.06.2024. 12:51 – Obavijest o skupštini

18.06.2024. 11:22 – Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Preuzmi dokument

18.06.2024. 10:15 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Preuzmi dokument

18.06.2024. 09:41 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dana 17.06.2024. godine dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, otpustilo je 10 vlastitih dionica, koje čine 0,001% temeljnog kapitala Društva.

Preuzmi dokument