Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 27619


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Dostava izvješća sukladno odredbi članka 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 01. srpnja 2021.- 30. rujna 2021.

Priložen dokument

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL CROBEX10tr UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7 CRO) za listopad 2021. godine.

Priložen dokument

Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za listopad 2021. godine.

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument