Skip to main content

Obavijesti izdavatelja 26277


Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Obavijest o sklopljenom Ugovoru o pripajanju između Kraša d.d.Zagreb i Karoline d.o.o. Osijek

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE).

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument