Skip to main content

Obavijesti izdavatelja254

Tržišni segment: XZAP


Filtriraj obavijesti po tipu

Revizorsko izvješće

Priložen dokument

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Obavijest o skupštini
Prijava transakcija rukovoditelja (Uredba o zlouporabi tržišta)

Sukladno odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zloporabi tržišta, predsjednik Nadzornog odbora Tvornice stočne hrane d.d. (dalje: Izdavatelj) Stjepan Marciuš i Izdavatelj obavješćuju o stjecanju dionica Izdavatelja kupovinom na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb (dalje: Burza). Stjepan Marciuš, predsjednik Nadzornog odbora Izdavatelja, OIB:42666961864, dana 25.02.2020. godine stekao je 4 dionice Izdavatelja. Dionice su stečene na Burzi. Gospodin Marciuš nakon ove transakcije posjeduje ukupno 746 dionica Izdavatelja, a koje predstavljaju 5,505 % udjela u temeljnom kapitalu Izdavatelja. Podaci o transakciji sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523 navedeni su u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti, a koji se nalazi u privitku ove Obavijesti. Tvornica stočne hrane d.d.

Priložen dokument