Skip to main content

Obavijesti izdavatelja460

Za vrijednosnicu: INGRA d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

11.01.2011. 15:46 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

05.01.2011. 12:37 – Općenita propisana informacija

Igor Oppenheim, predsjednik Uprave iz INGRA d.d.  prijavljuje stjecanje 1158 komada dionica Društva temeljem pretvaranja potraživanja, odnosno unosom komercijalnih zapisa u temeljni kapital društva u okviru procesa dokapitalizacije INGRE d.d. koje čine 0,01 % temeljnog kapitala i daju 0,01% glasova na Glavnoj skupštini. Nakon navedenog stjecanja posjeduje 773908 komada dionica Društva koje čine 5,71% temeljnog kapitala i daju 5,71% glasova na Glavnoj skupštini.

04.01.2011. 08:46 – Povlaštene i ostale informacije

Središnje klirinško depozitarno društvo je dana 3.1.2011. godine za društvo INGRA d.d. obavilo u sustavu SKDD-a upis smanjenja i povećanja temeljnog kapitala Društva. Nakon spomenutog temeljni kapital podijeljen je na 13.545.200 redovnih dionica oznake INGR-R-A bez nominalnog iznosa. O datumu uvrštenja novoizdanih dionica na Zagrebačku burzu javnost će biti naknadno obaviještena.

03.01.2011. 13:50 – Povlaštene i ostale informacije

 

Preuzmi dokument

24.12.2010. 12:34 – Općenita propisana informacija

Ingra d.d. prijavljuje otpuštanje 113125 komada vlastitih dionica koje čine 1,51 % temeljnog kapitala.Svrha otpuštanja dionica je reguliranje obveza prema zaposlenima čiji radni odnos prestaje s 31. prosincem 2010. za što su uplaćena sva potrebna davanja za poreze i doprinose čime je izvršen veći dio kadrovskog restrukturiranja Društva kao i reguliranje obveza prema dobavljačima.

22.12.2010. 13:51 – Povlaštene i ostale informacije

Ingra d.d. dostavlja obavijest o Glavnoj skupštini održanoj 22.12.2010.

Preuzmi dokument

11.11.2010. 11:43 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

10.11.2010. 15:31 – Općenita propisana informacija

09.11.2010. 15:25 – Povlaštene i ostale informacije

Preuzmi dokument

08.11.2010. 15:55 – Općenita propisana informacija

Ingra d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 22.12.2010.

Preuzmi dokument

08.11.2010. 08:57 – Povlaštene i ostale informacije

INGRA d.d., Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4b, obavještava Burzu i javnost da je Nadzorni odbor na sjednici dana 05. studenog 2010.g. dao suglasnost o promjeni temeljnog kapitala Društva. Nadzorni odbor na sjednici je dao suglasnost za sazivanje Glavne skupštine društva INGRA d.d. Također, INGRA d.d. obavještava o promjeni unutar Uprave društva i dostavlja informaciju kako je gđa. Jasna Ludviger prestala biti član Uprave društva radi odlaska u mirovinu. INGRA d.d. zahvaljuje se gđi. Ludviger na njezinom velikom doprinosu uspješnom poslovanju u proteklih 40 godina. Nadzorni obor INGRE d.d. je sukladno Statutu INGRE d.d., imenovao g. Igora Oppenheima za predsjednika Uprave na novi mandat od pet godina.

Preuzmi dokument

27.10.2010. 15:50 – Povlaštene i ostale informacije

Sukladno članku 5.3.1. Pravila Zagrebačke burze, INGRA d.d., Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4b, obavještava Burzu i javnost da će Nadzorni odbor na sjednici dana 05. studenog 2010.g. s početkom u 12,00 sati, odlučivati o donošenju odluke o promjeni temeljnog kapitala i donošenju odluke o sazivanju Glavne skupštine društva. INGRA d.d.

Preuzmi dokument