Skip to main content

Obavijesti izdavatelja168

Za vrijednosnicu: Hoteli Haludovo Malinska d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom
Općenita propisana informacija

Hoteli Haludovo Malinska d.d. dostavlja Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 15.04.2011.

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

Promjena članova uprave

Priložen dokument

Povlaštene i ostale informacije

.

Priložen dokument