Skip to main content

Obavijesti izdavatelja145

Za vrijednosnicu: HELIOS FAROS d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

27.10.2022. 16:51 – Ostale informacije

Helios Faros d.d. sa sjedištem u Starom Gradu, Naselje Helios 5, OIB: 48594515409 (dalje u tekstu Društvo) obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 26. listopada svojim rješenjem odobrila prospekt EU-a za oporavak u vezi s uvrštenjem 13.000.000 redovnih dionica na uređeno tržište, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 130.000.000,00 kuna. Društvo je prikupljenim sredstvima nastavilo investicijske aktivnosti na rekonstrukciji i poboljšanju smještajnih kapaciteta s ciljem finalizacije planiranih investicija za 2022. godinu. Društvo je prvi izdavatelj na hrvatskom tržištu kapitala koji je posegnuo za izradom pojednostavljenog prospekta EU-a za oporavak, novom mogućnosti sukladno izmjenama Uredbe 2017/1129 o prospektu. Društvo će provesti konverziju dionica i potom ih uvrstiti na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Pravni savjetnik u postupku odobrenja prospekta i uvrštenja dionica je Zajednički odvjetnički ured Mladen Markoč, Relja Pećina i Fran Kušeta.

Preuzmi dokument

13.09.2022. 14:33 – Obavijest o skupštini

28.07.2022. 16:33 – Obavijest o skupštini