Skip to main content

Obavijesti izdavatelja384

Za vrijednosnicu: Ericsson nikola tesla d.d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

20.10.2023. 10:12 – Povlaštene informacije

Ericsson Nikola Tesla potpisao je nekoliko novih ugovora vrijednih više od 7 milijuna eura (bez PDV-a). Ugovori su vezani uz modernizaciju i održavanje mobilnih mreža te digitalnu transformaciju.

Preuzmi dokument

12.10.2023. 15:55 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dana 10.10.2023. godine i 11.10.2023. godine dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, otpustilo je ukupno 25 vlastitih dionica, koje čine 0,0019% temeljnog kapitala Društva. Svrha otpuštanja je dodjela dionica zaposlenicima Društva sukladno Programima nagrađivanja.

Preuzmi dokument

06.10.2023. 15:13 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava sljedeće: investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE). - Dana 05. listopada 2023. godine kupljeno je 370 dionica oznake ERNT-R-A po cijeni od prosječnoj cijeni od 200,70 eura po dionici, što predstavlja 0,028% temeljnog kapitala Društva.

Preuzmi dokument

21.09.2023. 13:15 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dana 19.09.2023. godine, dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, otpustilo je 4.615 vlastitih dionica, koje čine 0,35% temeljnog kapitala Društva. Svrha otpuštanja je dodjela dionica zaposlenicima Društva sukladno Programima nagrađivanja.

Preuzmi dokument

06.09.2023. 11:30 – Povlaštene informacije

Kompanija Ericsson Nikola Tesla u srpnju i kolovozu potpisala je nove ugovore vrijedne više od 4 milijuna eura (bez PDV-a). Ugovori su iz područja digitalne transformacije, nacionalne sigurnosti te modernizacije, proširenja i održavanja mobilnih telekomunikacijskih mreža.

Preuzmi dokument

18.07.2023. 11:53 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, prijavljuje otpuštanje 15 vlastitih dionica, koje čine 0,001% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog otpuštanja Društvo posjeduje 10.351 vlastitih dionica, koje čine 0,78% temeljnog kapitala.

Preuzmi dokument

17.07.2023. 13:25 – Povlaštene informacije

Ericsson Nikola Tesla potpisao je u lipnju i srpnju nove ugovore u segmentu digitalne transformacije javne uprave i usluga. Ugovori su vrijedni više od 6,8 milijuna eura bez PDV-a.

Preuzmi dokument

26.06.2023. 14:51 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, prijavljuje otpuštanje 85 vlastitih dionica, koje čine 0,0064% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog otpuštanja Društvo posjeduje 10.366 vlastitih dionica, koje čine 0,78% temeljnog kapitala.

Preuzmi dokument

21.06.2023. 15:24 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Otpuštanje dionica

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, prijavljuje otpuštanje 5 vlastitih dionica, koje čine 0,00038% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog otpuštanja Društvo posjeduje 10.451 vlastitu dionicu, koje čine 0,78% temeljnog kapitala.

Preuzmi dokument

14.06.2023. 13:39 – Obavijest o skupštini

12.06.2023. 15:58 – Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica (čl. 474. ZTK) - Stjecanje dionica

Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeću kupnju dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE). - Dana 09. lipnja 2023. godine kupljeno je 500 dionica oznake ERNT-R-A po cijeni od 219,00 EUR po dionici, što predstavlja 0,038% temeljnog kapitala Društva.

Preuzmi dokument

09.06.2023. 12:04 – Povlaštene informacije

Tehnološku jedinicu za izgradnju i održavanje HT mreže Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o. koja je od rujna 2014. godine bila izdvojena u navedenu kompaniju te je za Hrvatski Telekom obavljala poslove u domeni pružanja usluga izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, Hrvatski Telekom odlučio je preuzeti nazad.

Preuzmi dokument