Skip to main content

Obavijesti izdavatelja678

Za vrijednosnicu: Dalekovod d.d. - obveznica


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom
Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Povlaštene informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Priložen dokument

Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Društvo Dalekovod d.d., sukladno članku 482. Zakona o tržištu kapitala, obavještava javnost da je od društva Agram invest d.d., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 19330941681, zaprimilo obavijest o promjenama u glasačkim pravima, koji dostavlja u prilogu.

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Ostale informacije

Priložen dokument

Obavijest o skupštini
Ostale informacije

Priložen dokument