Skip to main content

Obavijesti izdavatelja685

Za vrijednosnicu: Dalekovod d.d. - obveznica


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

29.11.2023. 16:13 – Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima (čl. 472. i 482. ZTK)

Društvo Dalekovod d.d., sukladno članku 482. Zakona o tržištu kapitala, obavještava javnost da je od društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, zaprimilo obavijest o promjenama u glasačkim pravima, koji dostavlja u prilogu.

Preuzmi dokument