Skip to main content

Obavijesti izdavatelja542

Za vrijednosnicu: Arena Hospitality Group d.d. - redovne dionice A serija


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

29.03.2016. 13:37 – Općenita propisana informacija

25.03.2016. 14:51 – Općenita propisana informacija

 

04.03.2016. 08:51 – Općenita propisana informacija

Arenaturist d. d. dostavlja poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 13.04.2016.

Preuzmi dokument

01.03.2016. 10:40 – Povlaštene i ostale informacije

Na temelju Rješenja Burze (Klasa: UP/I-451-01/16-01/38 Urbroj: 536-16-2) od 01. 03. 2016. godine nastavlja se trgovanje dionicama društva Arenaturist d.d. oznake ARNT-R-A. Trgovanje se nastavlja u 11:00 sati, u modalitetu predotvaranja od 11:00 do 11:15 sati, produženo za trajanje varijabilnog završetka (najviše pet minuta), a nakon čega se nastavlja kontinuirana trgovina.

01.03.2016. 10:40 – Općenita propisana informacija

Na temelju Rješenja Burze (Klasa: UP/I-451-01/16-01/38 Urbroj: 536-16-2) od 01. 03. 2016. godine nastavlja se trgovanje dionicama društva Arenaturist d.d. oznake ARNT-R-A. Trgovanje se nastavlja u 11:00 sati, u modalitetu predotvaranja od 11:00 do 11:15 sati, produženo za trajanje varijabilnog završetka (najviše pet minuta), a nakon čega se nastavlja kontinuirana trgovina.

01.03.2016. 09:08 – Općenita propisana informacija

01.03.2016. 08:50 – Općenita propisana informacija

01.03.2016. 08:50 – Povlaštene i ostale informacije

Trgovina dionicama društva Arenaturist d.d. oznake ARNT-R-A obustavljena je temeljem čl. 330. st. 2. Zakona o tržištu kapitala . O detaljima ćete biti obaviješteni naknadno.

01.03.2016. 08:49 – Općenita propisana informacija

Trgovina dionicama društva Arenaturist d.d. oznake ARNT-R-A obustavljena je temeljem čl. 330. st. 2. Zakona o tržištu kapitala . O detaljima ćete biti obaviješteni naknadno.

25.02.2016. 14:08 – Povlaštene i ostale informacije

obavijest o matičnoj državi članici

Preuzmi dokument