Skip to main content

Obavijesti izdavatelja272

Za vrijednosnicu: ACI d. d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

24.07.2023. 15:34 – Povlaštene informacije

Preuzmi dokument

19.06.2023. 14:22 – Obavijest o skupštini

24.05.2023. 15:11 – Obavijest o skupštini

14.04.2023. 10:30 – Financijski izvještaj

Godišnje izvješće za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine zajedno s izvješćem neovisnog revizora - ispravak dodana napomena: OVAJ PDF DOKUMENT NIJE U SLUŽBENOM FORMATU ZA OBJAVU.

13.04.2023. 15:31 – Financijski izvještaj

Društvo ACI d.d. u objavljenim godišnjim financijskim izvještajima u službenom elektroničkom formatu za izvještavanje (ESEF), izvršilo je ispravak formata brojeva decimalnih znakova – zarez je zamijenjen točkom. Konkretno, na stranici 11 u Izvještaju o financijskom položaju korigirane su pozicije Zadržana dobit i Ukupno kapital za usporedni izvještajni period. Izuzev gore navedenih ispravaka, sadržaj izvještaja nije mijenjan.