Skip to main content

Obavijesti izdavatelja244

Za vrijednosnicu: ACI d. d. - redovne dionice


Filtriraj obavijesti po tipu

Pregled unosa na jednoj stranici sa izvozom

13.04.2023. 15:31 – Financijski izvještaj

Društvo ACI d.d. u objavljenim godišnjim financijskim izvještajima u službenom elektroničkom formatu za izvještavanje (ESEF), izvršilo je ispravak formata brojeva decimalnih znakova – zarez je zamijenjen točkom. Konkretno, na stranici 11 u Izvještaju o financijskom položaju korigirane su pozicije Zadržana dobit i Ukupno kapital za usporedni izvještajni period. Izuzev gore navedenih ispravaka, sadržaj izvještaja nije mijenjan.

12.04.2023. 15:04 – Kodeks korporativnog upravljanja (čl. 121. Pravila Burze, upitnik o usklađenosti)

Preuzmi dokument

12.04.2023. 14:51 – Obavijest o skupštini

07.02.2023. 12:36 – Obavijest o skupštini

20.12.2022. 13:20 – Obavijest o skupštini