Skip to main content

News – ACI d.d.


TitleACI d.d. - Financijski izvještaj - 2022, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano - ispravak
In languageCroatian
Short content

Društvo ACI d.d. u objavljenim godišnjim financijskim izvještajima u službenom elektroničkom formatu za izvještavanje (ESEF), izvršilo je ispravak formata brojeva decimalnih znakova – zarez je zamijenjen točkom. Konkretno, na stranici 11 u Izvještaju o financijskom položaju korigirane su pozicije Zadržana dobit i Ukupno kapital za usporedni izvještajni period.

Izuzev gore navedenih ispravaka, sadržaj izvještaja nije mijenjan.

 

Document typeXBRL
Document download Download document
View connected entry Connected entry
Publish date13.04.2023. 15:31