Skip to main content

Trading announcement – JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz


TitleIzdavatelj u segmentu promatranja - JDPL
In languageCroatian
Short content

zbog Javnog poziva za dokapitalizaciju

Full content

Sukladno cl. 260. st. 1. Pravila Zagrebacke burze, Burza je razvrstala izdavatelja JADROPLOV d.d. u segment promatranja zbog Javnog poziva za dokapitalizaciju.

Publish date22.07.2021. 10:09
Connected entry View connected entry
Securities involvedJDPL