Skip to main content

News – ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.


TitleERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica
In languageCroatian
Short content

Dana 10.11.2023. godine i 13.11.2023. godine dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, otpustilo je ukupno 85 vlastitih dionica, koje čine 0,006% temeljnog kapitala Društva. Svrha otpuštanja je dodjela dionica zaposlenicima Društva sukladno Programima nagrađivanja.

Document download Download document
Publish date15.11.2023. 12:17
Securities involvedALL