Skip to main content

News – ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.


TitleERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Informacija o otpuštanju vlastitih dionica
In languageCroatian
Short content

Dana 19.09.2023. godine, dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, otpustilo je 4.615 vlastitih dionica, koje čine 0,35% temeljnog kapitala Društva. Svrha otpuštanja je dodjela dionica zaposlenicima Društva sukladno Programima nagrađivanja.

Document download Download document
Publish date21.09.2023. 13:15
Securities involvedALL