Skip to main content

News – ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.


TitleERICSSON NIKOLA TESLA d.d. - Tehnološka jedinica za izgradnju i održavanje HT mreže iz Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o. prelazi u Hrvatski Telekom
In languageCroatian
Short content

Tehnološku jedinicu za izgradnju i održavanje HT mreže Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o. koja je od rujna 2014. godine bila izdvojena u navedenu kompaniju te je za Hrvatski Telekom obavljala poslove u domeni pružanja usluga izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, Hrvatski Telekom odlučio je preuzeti nazad.

Document download Download document
Publish date09.06.2023. 12:04
Securities involvedALL