Skip to main content

News – NEXE GRUPA d.d.


TitleNexe grupa d.d. - prijava otpuštanja dionica
In languageCroatian
Short content

Ivan Ergović, član uprave Nexe grupe d.d. iz Našica  prijavljuje otpuštanje 700000 komada dionica Društva temeljem ugovora o prijenosu dionica koje čine 7,4 % temeljnog kapitala i daju 7,59% glasova na Glavnoj skupštini.

Nakon navedenog otpuštanja posjeduje 8.523.740 komada dionica Društva koje čine 90,07% temeljnog kapitala i daju 92,41% glasova na Glavnoj skupštini.

Publish date05.01.2011. 14:39
Securities involvedALL