Skip to main content

News – ALPHA ADRIATIC d.d.


TitleUljanik Plovidba d.d. - prijava otpuštanja dionica
In languageCroatian
Short content

Uljanik Plovidba d.d. prijavljuje otpuštanje 27262 komada vlastitih dionica koje čine 4,70 % temeljnog kapitala.Nakon navedenog otpuštanja Uljanik Plovidba d.d. posjeduje 11049 komada vlastitih dionica koje čine 1,91 % temeljnog kapitala.

Dionice su otpuštene po cijeni od 453,00 HRK po komadu.Svrha otpuštanja dionica je Isplata dividende u dionicama.

Publish date03.10.2011. 14:43
Securities involvedALL