Skip to main content

News – SLATINSKA BANKA d.d.


TitleSLATINSKA BANKA d.d. - ISPRAVAK informacije o promjeni u Upravi
In languageCroatian
Short content

Obavijest sukladno članku 17. Uredbe EU 596/2014 i Zakonu o tržištu kapitala

Document download Download document
Publish date15.11.2019. 14:21
Securities involvedALL