Skip to main content

News – SLATINSKA BANKA d.d.


TitleSLATINSKA BANKA d.d. - Obavijest o izdanoj prethodnoj suglasnosti HNB
In languageCroatian
Short content

Suglasnost za novog člana Nadzornog odbora

Document download Download document
Publish date02.09.2020. 15:50
Securities involvedALL