Skip to main content
Arhiva obavijesti objavljenih do 2. listopada 2020. godine izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze nalazi se ovdje. Arhiva će u narednim danima biti migrirana u EHO sustav.

Obavijesti izdavatelja 786Priložen dokument


Ovim putem društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, s osnove odredbe članka 114. Pravila Zagrebačke burze d.d., kao izdavatelj financijskih instrumenata koji su uvršteni na uređeno tržište, daje obavijest o izboru Republike Hrvatske kao matične države članice.

Priložen dokument


Priložen dokument


Nastavno na "Prijedlog odluke o dodjeli državne potpore društvu Croatia Airlines d.d. za naknadu štete uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19." koji prijedlog je usvojen dana 13.11.2020. na 20. sjednici Vlade Republike Hrvatske, izdavatelj Croatia Airlines d.d. potvrđuje da je upoznat s predmetnom Odlukom kao dio mjera financijske pomoći Republike Hrvatske nacionalnom zrakoplovnom prijevozniku Croatia Airlines d.d., koje se dodjeljuju u skladu s Privremenim okvirom Europske komisije za državne potpore radi podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covid-a 19. Također napominjemo da iako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o dodjeli državne potpore izdavatelju, ista još nije realizirana te se isplata očekuje u narednom periodu. Za Croatia Airlines d.d. Ana-Marija Jurković, dipl.iur Tajnik Uprave

Priložen dokument


Priložen dokument