Skip to main content
Arhiva obavijesti objavljenih do 2. listopada 2020. godine izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze nalazi se ovdje. Arhiva će u narednim danima biti migrirana u EHO sustav.

Obavijesti izdavatelja 786Priložen dokument


Obavijest o transakcijama osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti

Priložen dokument


KONČAR - Električna vozila d.d. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (HŽPP) dana 17. studenoga 2020. godine potpisali su Ugovor o kupoprodaji 21 (dvadesetjednog) elektromotornog vlaka i to 11 (jedanaest) elektromotornih vlakova za gradsko-prigradski promet (EMV GPP) i 10 (deset) elektromotornih vlakova za regionalni promet (EMV RP).

Priložen dokument


Dana 17.11.2020. godine računi Jadran tvornice čarapa d.d. su odblokirani.

Priložen dokument


Priložen dokument


Društvo SUNCE KONCERN d.d. na upit Zagrebačke burze a vezano za promjenu cijene, dostavilo je sljedeći odgovor: budući da je došlo do promjene cijene dionica oznake SUKC, što je uzrokovalo pokretanje Dražbe uravnoteženja, Sunce hoteli d.d. („Društvo“) je dana 16.11.2020. u 15:23 zaprimilo upit Zagrebačke burze („Burza“), jesu li nam kao izdavatelju poznate neke nove okolnosti ili činjenice, a koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu financijskog instrumenta uvrštenog na uređeno tržište, a koje ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi. Društvo ističe da mu kao izdavatelju nisu poznate nove okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu dionica, a da ne proizlaze iz informacija koje su ranije dostavljene Burzi.